barnen

Frederic föddes den 2 februari 1879 i Norwood, Lenzie, Skottland. Han gifte sig med Helga Natalia Hansson den 8 juli 1908. Bröllopsfotot hittar du här. /länk till foto F19-1/ Fred utbildade sig på Navigationshögskolan i Göteborg till Maskinchef och jobbade i många år i handelsflottan, bland annat på Lefflers. Han fick med sin Helga tre döttrar; Ingeborg, Kerstin och Gertrud.

Ingeborg (28/5 1909 – 7/4 1994) gick på Chalmers arktitektlinje och drev under många år en stor arkitektfirma i Lund. Hon gifte sig med Lars Hammarskjöld, som avled i tarmvred efter bara en kort tids äktenskap. Ingeborg gifte om sig med Anders Reiz med vilken hon fick en son -  Sebastian Reiz den 4 oktober 1942.

Sebastian Reiz, anestesiolog,  gifte sig med Gunnel Ehrenström (* 23/11 1941) och fick två barn; Anna Reiz (* 13/4 1970) och Fredrik Reiz (* 13/12 1971). Sebastian gifte om sig med Marie-Jose Ciofolo (* 24/7 1953) och fick ytterligare två barn; Caroline Reiz (* 8/3 1990) och David Reiz (* 6/5 1991). Han fick senare barnet Olivia Rova-Reiz (* 26/10 2001) med Kerstin Rova.

Kerstin (9/2 1913 – 23/7 1998) var gift tre gånger; först med Herbert Christian Felix den 5 juni 1937 i Znojmo, Tjeckoslovakien. Äktenskapet blev barnlöst och paret skildes den 31 juli 1946. Herbert startade Felix konservfabrik och när han deltog som frivillig i den engelska armen under andra världskriget upprätthöll Kerstin posten som försäljningschef.

Kerstin var själv aktiv under kriget, speciellt i dess slutfas med att hjälpa krigsoffer från de utbombade axelmakterna.

Under det arbetet träffade hon sin andra make: Wsevolod (Sevi) Walentinowitch Bulukin (* 11/3 1913). De fick barnen Gunnar Wsewolod Bulukin den 14 oktober 1946 och Kerstin Lillemor Bulukin den 29 april 1949.

Gunnar Wsevolod Bulukin gifte sig med Ewa Bergdal (* 24/2 1948) och fick barnen Emily (*11/2 1976) och Alice (*17/9 1978). Med Annika Wilen fick Gunnar dottern  Frida (* 18/6 1985). Han gifte sig senare med Elisabeth Snickar Andersson (* 19/2 1959) som hade sonen Andreas Hult (*19/2 1983) och fick med henne ytterligare en dotter Olivia (* 2/10 1994). Familjen bor i Borgen på södra delen av Grötö i Göteborgs norra skärgård, det hus som mamma Kerstin köpte 1946 och hade som sommarhus under många år.

Lillemor Bulukin gifte sig med Jan Vasilis och fick två barn: Julia (* 4/7 1978) och Jonathan (* 21/10 1981).

Kerstin gifte sig sedan med Carl Tore Christian Levring (* 21/2 1913) innan hon skilde sig och levde sina sista år ensam. Under sitt sista decennium började hon skriva böcker och hon hann med fyra titlar, varav den första är en memoarbok, ”Min natt- och dagbok”.

Den yngsta ”the little one” Gertrud (26/7 1916 – 11/11 1987) utbildade sig på Tillskärarakademien i Stockholm, flyttade till storasystern Ingeborg i Lund och hjälpte henne i hushållet efter det att Ingeborg blivit ung änka. I Lund träffade hon i akademiska kretsar sin blivande man Wilhelm Fritjof Johannes Hedberg. Med honom fick hon tre barn: Tomas Hedberg den 15 april 1944, Anna Gudrun den 15 december 1945 samt Lars David Samuel Hedberg. Den yngste var lite saktfärdig i starten och kom två dagar för sent, alltså den 17 september 1947.

Tomas gifte sig med Kerstin Nyquist den 16 oktober 1974 och fick barnen Andreas (* 2/2 1979) och Emelie (* 28/10 1984).

Anna gifte sig med Åke Samuelsson och fick banen Åsa (*25/7 1973) och Karin (*4/8 1977). Anna skilde sig och gifte om sig 1997 med Karl-Olof Olofsson.
Åsa gifte sig med Per 2005 och tog namnent Idlund. De fick sonen Johan 2003 samt dottern Nora 2006.
Karin är sambo med Daniel Klintbäck.

David gifte sig med Mary Hansson och fick barnen Daniel (* 4/4 1977) och My (* 4/3 1980). Daniel fick med Pia Allén en dotter Fanny (*27/12 2000)