Kungälv 1888


Det gamla Konghälla var en av Norges främsta städer under medeltiden och enligt sagorna grundades den redan på 900-talet. Fortfarande 1850 var staden en idyll med cirka 900 innevånare. Mot slutet av seklet etablerade sig industrier i staden och antalet innevånare började så sakta stiga. Först ut var glasbruket 1876 och sedan kom Kexfabriken 1888. År 1900 bodde 1.100 personer i Kungälv.


Något egentligt centrum fanns inte om man inte räknar Torget med kyrkan, krogen, posten och Rådhuset. Vid torget låg också hamnkajen där ångbåtarna till Göteborg lade till. Stadens bebyggelse trängdes mellan älven och Fontins fjällvägg.


Stadsmiljön var liten och ganska intim med nästan all bebyggelse efter Västra Gatan och runt Torget. Eftersom Västra Gatan var den enda vägen genom staden*) var trafiken där mycket livlig med folk, hästskjutsar och kor Ett ljud som många minns är det höga skramlet från böndernas järnskodda vagnshjul när de tidigt om morgnarna skyndade genom staden till morgonbåten vid hamnbryggan.


När staden utvidgades fanns mark utanför Västra Tullen, varför mycket av den gamla unik stadsmiljön efter Västra Gatan har bevarats till våra dagar. Något som är ganska ovanligt när det gäller svenska småstäder.

Här omnämns några byggnader som fanns när våra skotska anfäder flyttade in:

Gamla Rådhuset vid Stora Torget - Huset uppfördes redan 1762 och härbärgerade stadens hela förvaltning fram till slutet av 1930-talet.


Kyrkan vid Stora Torget - Den byggdes 1679 av byggmästare Brack från Schweiz.

Strandska huset vid Stora Torget - Huset uppfördes i början av 1800-talet och är mycket välbevarat, både in- och utvändigt. I bottenvåningen fanns förr stadens post och bank.

Utefter Västra Gatan finns många av de gamla husen kvar, t ex: Västra Gatan 21 "Schwartzska huset", som är ett av de äldsta husen från 1632. Huset byggdes delvis om på 1850-talet.

Västra Gatan 29, som är från 1867 och ett av stadens pampigaste hus där affärsrörelse drevs från början.

Västra Gatan 30, som var stadens första folkskola byggdes 1885 och var alltså ganska nytt när familjen Cruickshank flyttade hit.

Västra Gatan 5 "Zetterlöfska huset", som uppfördes så tidigt som 1762 i en våning. Under 1840-talet byggdes den andra våningen.

Västra Gatan 52, som av många anses vara Kungälvs vackraste hus. Det uppfördes av stadens första apotekare Rönnerberg 1777 och i över 100 år drev han stadens apotek där.) Inte förrän 1956 började man bygga den nuvarande genomfartsgatan, Strandgatan, söder om staden vid älvstranden. Strandvägen invigdes den 15 juni 1957.