Sveriges första fotbollsmatch?


Familjen Cruickshank hade med sig en fotboll i bagaget från Skotland och de ställde ganska omgående upp två lag vid fabriken med skottarna som kärna och läromästare. Man spelade efter de moderna engelska associationsreglerna, som inte infördes officiellt i Sverige förrän 1895. Lagen spelade sin första match på den plats där Kexfabrikens nuvarande kontorsbyggnad står. Helst spelade man dock på Komarken, ett fält mitt emot Kvarnen på höger sida om vägen, ungefär där läroverket låg. En av den tidens svenska spelare, Viktor Bergin, berättar: ”Kläder och skor slet vi så det var en skam åt det, men roligt hade vi…”. Kanske spelades alltså den första moderna fotbollsmatchen i Sverige i Kungälv redan före 1890 ledda av sönerna Cruickshank.